Skrót angielski

Po angielsku

Po polsku

Skrót polski

% (m/m)

% mass/ mass

procent wagowych

% wagowych

% v/v

% volume/ volume

% objętościowych

% obj.

%ile

percentile

percentyl

 

%SL

percent section loss

wskaźnik ubytku przekroju poprzecznego

 

(%) m/m

% mass/ mass

procent wagowych

% wag.

@

at xxx degrees Celsius (centigrade)

w temp. C

 

100% HBS

100% Hold Baggage Screening

system stuprocentowej kontroli bagażu rejestrowanego

 

3PL (provider)

third-party logistics provider

operator logistyczny

 

A&E

accident and emergency

pomocy doraźnej

 

A.D.

air-dried (wood/ timber)

(drewno) suszone na wolnym powietrzu, drewno suszone naturalnie

 

a.k.a.

also known as xxx

zwany również xxx.

 

a.l.

all lengths

wszystkie długości (tarcicy)

 

a.m.

above mentioned

wyżej wymieniony

ww.

A.O.D.

above ordnance datum

powyżej poziomu odniesienia

 

a.s.l.

above sea level

nad poziom morza

npm

a/s

alongside

wzdłuż

 

AADT

average annual daily traffic

średni dobowy ruch w roku

SDR

AADT

annual average daily traffic

średni dobowy ruch w roku

SDR

AAR

alkali-aggregate reaction

reaktywność alkaliczno-krzemionkowa, reakcja alkaliczno-krzemionkowa, reakcja alkalia-kruszywo

 

AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierii Ruchu

 

AASS

acetic acid salt spray

kwaśna mgła solna

 

AAV (1)

air admittance valve

zawór napowietrzający

 

ABS (1)

automatic block signalling

samoczynna blokada liniowa

SBL

ABS (2)

acrylonitrile butadiene styrene

kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy

 

AC

asphalt concrete

asfaltobeton

 

AC sheet

asbestos cement sheet

eternit

 

ACB (1)

asphalt concrete base

podbudowa z betonu asfaltowego

 

ACB (2)

active chilled beam

belka chłodząca aktywna

 

ACBFS

air-cooled blast furnace slag

żużel kawałkowy, żużel gruby, żużel blokowy

 

ACC (1)

autoclaved aerated concreto, autoclaved cellular concrete

autoklawizowany beton komórkowy

ABK

ACC (2)

air-cooled condenser

skraplacz chłodzony powietrzem, chłodnia wentylatorowa

 

ACH

air changes per hour

liczba wymian powietrza na godzinę

w/h

ACI

American Concrete Institute

Amerykański Instytut Badań Betonu

 

ACP (1)

access control point

punkt kontroli dostępu

punkt KD

ACP (2)

asphalt concrete pavement

nawierzchnia z betonu asfaltowego

 

ACPH

air changes per hour

liczba wymian powietrza na godzinę

w/h

ACR (1)

alkali-carbonate reaction

reaktywność alkaliczna z kruszywem węglanowym

 

ACR (2)

attenuation to crosstalk ratio

tłumienie przesłuchu

 

ACS (1)

asphalt concrete surface

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

 

ACS (2)

access control system

system KD

 

AD (1)

anaerobic digestion

fermentacja anaerobowa (metanowa)

 

ADC

analog-to-digital converter

konwerter analogowo-cyfrowy

 

ADF

average daily flow

średnia dobowa ilość ścieków

 

ADM

add-drop multiplexer

krotnica transferowa

 

ADTT

average daily truck traffic

średni dobowy ruch pojazdów ciężarowych

 

ADW

agricultural drainage well

studnia drenarska

 

ADWF

average dry weather flow

przeciętna dobowa ilość ścieków komunalnych pogody bezdeszczowej

 

AE

architectural engineer

inżynier architekt

 

AEA

air-entraining admixture

domieszka napowietrzająca (do betonu)

 

AEER

annual energy efficiency ratio

średnioroczny współczynnik efektywności energetycznej agregatu

 

AFA system

(automatic) fire alarm system

system sygnalizacji pożarowej

SSP (1)

AFAS

(automatic) fire alarm system

instalacja sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożaru, instalacja sygnalizacji pożarowej, sygnalizacja alarmu pożarowego

ISP, SSP (1), ISP, SAP

AFBC boiler

atmospheric fluidized bed combustion boiler

kocioł fluidalny atmosferyczny

 

AFC (1)

automatic frequency control

automatyczna regulacja częstotliwości

ARC

AFF

above finished floor (level)

powyżej poziomu posadzki, nad poziomem posadzki

 

AGC

European Agreement on Main International Railway Lines

europejska umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych

 

AGG

abnormal grain growth

nadnaturalny wzrost ziaren

NWZ

AGR (1)

advanced gas reactor

zaawansowany reaktor gazowy

 

AGR (2)

European Agreement on Main International Traffic Arteries

europejska umowa o głównych międzynarodowych arteriach ruchu

 

AGTC

European Agreement on Important International Combined Transport and Related Installations

europejska umowa o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących

 

AHB

automatic half barrier

półrogatka automatyczna

 

AHU

air handling unit

centrala wentylacyjna

 

AJMF

adjusted job-mix formula

recepta robocza mieszanki betonowej

 

ALARP

as low as reasonable practicable

(ryzyko) na najniższym racjonalnie osiągalnym poziomie

 

ALC

active leakage control

aktywna kontrola wycieków

AKW

all mod cons

(with) all modern conveniences

z nowoczesnym wyposażeniem

 

AMF

accident modification factor

współczynnik modyfikacji wypadków

 

AML

abandoned mining land

teren pogórniczy

 

ANPR

automatic number plate recognition

system sczytywania tablic rejestracyjnych

 

AOS

apparent opening size

umowny wymiar porów

 

AP

action plan

harmonogram zadaniowy

 

APC

air pollution control

oczyszczanie gazów odlotowych

 

APD

alternative project delivery

partnerstwo publiczno prywatne

PPP (1)

APJ

asphaltic plug joint

przekrycie dylatacji bitumiczne, dylatacja bitumiczna

 

APM (methods)

agile project management (methods)

metody zwinne zarządzania projektem

 

APP

atactic polipropylene

polipropylen ataktyczny (plastomer)

 

apprx., approx.

approximately

około

ok.

APS

automatic protection switch

automatyczne zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem

 

APSS

automatic phase selector switch

automatyczny przełącznik faz

 

AQL

accepted quality level

akceptowany poziom jakości

 

ARI

Air-Conditioning and Refrigeration Institute

Instytut Klimatyzacji i Chłodnictwa

 

ARS

Automatic Route Setting

automatyczne nastawianie przebiegów

ANS

AS

alloy steel

stal stopowa

 

asap

as soon as possible

w najszybszym możliwym terminie, w trybie pilnym, niezwłocznie, możliwie najszybciej, w najkrótszym możliwym terminie

 

ASB

aggregate subbase

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

 

ASD

aspirating smoke detection

bardzo wczesna detekcja dymu

 

ASD

air sampling detection

bardzo wczesna detekcja dymu

 

ASD system

air sampling detection system

system zasysający detekcji dymu, (ssący) system bardzo wczesnej detekcji dymu

 

ASD system

aspirating smoke detection system

(ssący) system bardzo wczesnej detekcji dymu

 

ASDA

accelerated stop distance available

rozporządzalna długość przerwanego lądowania

 

ASE

antishrink efficiency

wskaźnik zmniejszenia kurczenia tarcicy

 

ASR

alkali-silica reaction

reakcja alkaliczno-krzemionkowa

 

ASR gel

alkali-silica gel

żel alkaliczno-krzemionkowy

żel ASR

ass’y

assembly (1)

scalenie (elementów)

 

AST

above-ground (storage) tank

zbiornik magazynowy naziemny

 

ASTM

American Society for Testing and Materials

Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałoznawstwa

 

ATB

asphalt treated base

podbudowa z betonu asfaltowego

 

ATDM

asynchronous time divided multiplexing

multipleksowanie asynchroniczne z podziałem czasowym

 

ATM

automatic telling machine

bankomat

 

ATO

automatic train operation (system)

system automatycznej jazdy pociągu

system AJP

ATR

attenuated total reflection

osłabione całkowite odbicie wewnętrzne

 

ATS (1)

automatic train stop system

system samoczynnego hamowania pociągów

 

aux. boiler

auxiliary boiler

kocioł rozruchowy

 

av.l.

average length

średnia długość

 

AVB

Atmospheric Vacuum Breaker

izolator przepływów zwrotnych typu AVB

 

AWB

air way bill

konosament lotniczy

 

AWD

acoustic warning device

sygnalizator dźwiękowy

 

AWS (1)

automatic warning system (at a level crossing)

(system) samoczynnej sygnalizacji przejazdowej

ssp (2)

AWS (2)

automated weather station

bezobsługowa stacja meteorologiczna

 

AWSS

automatic water suppression system

stałe samoczynne urządzenie gaśnicze wodne

 

B&B planting

ball and burlapped planting

sadzenie z bryłą korzeniową

 

B&S

beams and stringers

belki i rygle

 

b&s joint

bell and spigot joint

połączenie kielichowe (1)

 

b/f

brought forward

z przeniesienia

 

b/v

book value

wartość inwentarzowa

 

B/W camera

black and white camera

kamera czarno-biała

 

BA

breathing apparatus

aparat oddechowy

 

BA system

burglar alarm (system)

instalacja sygnalizacji włamania, alarm włamaniowy

 

BAS

building automation system

automatyka obiektowa, system zarządzania budynkiem, system automatyki budynkowej

 

BBTM

beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

very thin layer asphalt concrete

 

BC (1)

(load) bearing capacity

nośność

nośn.

BC (3)

bituminous concrete

asfaltobeton, beton asfaltowy

BA

BD (4)

bulk density (1)

gęstość nasypowa, ciężar usypowy, gęstość pozorna, gęstość objętościowa

 

bdg

boarding

deskowanie

 

bdl.

bundle

wiązka

 

bdr (1)

bedroom

sypialnia (1)

 

bdr (2)

bedroom

pokój hotelowy

 

BEng.

bachelor of engineering

inżynier (inż.)

 

BF (1)

brittle fracture

pękanie kruche

 

BF (2)

blast furnace

wielki piec

 

BFBC boiler

bubbling fluidised bed combustion boiler

kocioł fluidalny z warstwą fluidalną pęcherzykową

 

BFC

bolted flanged connection

połączenie śrubowo-kołnierzowe

 

BFP

boiler feed pump

pompa zasilająca kocioł

 

BFR

brominated flame retardants

środki ognioochronne zawierające brom

 

bg

below grade

poniżej poziomu terenu (przylegającego do budynku)

 

BGL

below ground level

poniżej poziomu terenu

ppt, p.p.t. (2)

BHCA

Busy Hour Call Attempt

liczba prób zestawienia połączeń w godzinie największego ruchu

 

BHE

borehole heat exchanger

kolektor gruntowy pionowy

 

bhp

brake horse power

moc użyteczna w KM

 

BHS

baggage handling system

system obsługi bagażu

 

BI insurance

business income insurance

ubezpieczenie utraty zysku wskutek zdarzeń losowych

 

Bi-Di pig

bi-directional pig

tłok czyszczący dwukierunkowy

 

BL

breaking load

obciążenie zrywające, obciążenie niszczące, siła niszcząca

 

BLDC motor

brushless DC electric motor

bezszczotkowy silnik prądu stałego

 

bldg.

building

budynek

 

BLF

buckling load factor

wyboczeniowy współczynnik projektowy

 

blk

black

czarny

 

BM (1)

benchmark (1)

punkt wysokościowy, reper

 

BM (1)

bench mark

reper, punkt wysokościowy

 

BM (3)

benchmark (2)

cel cząstkowy

 

BMS

building management system

automatyka obiektowa

 

bn

billion

miliard

mld

BNR

biological nitrogen removal

biologiczne usuwanie fosforu

 

BOD

biochemical oxygen demand

biologiczne zapotrzebowanie na tlen

BZT

BOF

basic oxygen furnace

konwertor tlenowy

 

boiler eff

boiler efficiency

sprawność cieplna kotła

 

BoM

bill of materials

zestawienie (podstawowych) materiałów

 

BOP (2)

blowout preventer

prewenter przeciwerupcyjny

 

BoQ

bill of quantities

projekt ilościowy, książka przedmiarów, projekt ilościowy, książka przedmiarów

 

BOT

built-operate-transfer

buduj-eskploatuj-zwróć

 

BP (1)

by-pass (1)

obwodnica

 

BP (1)

bypass (2)

obwodnica

 

BP (2)

before present

przed teraźniejszością

 

bph (1)

bags per hour

sztuk bagażu na godzinę

 

BPH (2)

bottles per hour

butelek na godzinę

 

BSC

base station controller

kontroler (sterownik) stacji bazowej

 

bsmt.

basement

kondygnacja podziemna

 

BSP (1)

branch soil pipe

podejście kanalizacyjne do toalety

 

BST (1)

bituminous surface treatment

utrwalenie powierzchniowe przy pomocy emulsji asfaltowej i grysów

 

bth

bathroom

ubikacja (1)

 

btr.

better edge

krawędź bazowa (elementu struganego)

 

BTS

base transceiver station

stacja bazowa (telefonii komórkowej)

 

BUM

bottom up method

budowa metodą odkrywkową

 

BUR

(asphalt) built-up roof(ing)

dach o pokryciu z papy, dach kryty papą

 

but./min.

butelek na minutę

bottles per minute

bpm

BV

book value

wartość inwentarzowa

 

BVP

boundary value problem

zagadnienia brzegowe

 

bwk

brickwork

mur z cegieł

 

BWW (2)

beton wysokiej wytrzymałości

high strength concrete

 

C steel, CS, c.s.

carbon steel

stal węglowa

 

C&D waste

construction and demolition waste

odpady budowlane i rozbiórkowe

 

C.E. (1)

civil engineer

inżynier budownictwa lądowego i wodnego

 

C.E. (2)

carbon equivalent

równoważnik węgla, równoważnik chemiczny węgla

 

C.G.

centre of gravity

środek ciężkości (bryły)

 

C.G.

center of gravity

środek ciężkości (bryły)

 

c.i., CI, c/i

cast iron

żeliwo (zwykłe)

 

C.M. (3)

concrete monument

betonowy słupek geodezyjny

 

c.p. (4)

chrome plated

chromowany

 

C.P.I.

consumer price index

wskaźnik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych

 

c.r.

cold rolled

walcowany na zimno

 

C.T. (5)

centre of torsion

środek skręcania

 

c/ board

cupboard

kredens

 

c/c (1)

carbon copy

kopię otrzymują:, do wiadomości

k/o, k.o. (2)

c/f

carried forward

do przeniesienia

 

c/o

care of

skierowane do

 

C/SK screw

countersunk scew

wkręt z łbem wpuszczanym

 

c/w

complete with

w zestawie z

 

c/w ratio

cement-water ratio

współczynnik cementowo-wodny

 

c/way

carriageway

jezdnia

 

c’way

carriageway

jezdnia

 

ca.

circa

około

ok.

CABO

Council of American Building Officials

Amerykańska Rada Rzeczoznawców Budowlanych

 

CAD

computer aided design

projektowanie wspomagane komputerowo

 

CapEx

capital expenditures

nakłady inwestycyjne

 

CAR insurance

construction all risk insurance

ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych

 

CASCO

Conformity Assessment Committee

Komitet ds. Oceny Zgodności

 

CATV

community antenna television

telewizja kablowa

 

CATV

cable tv

telewizja kablowa

 

CAV (system)

constant air volume

system o stałym przepływie powietrza

 

CB

circuit breaker

wyłącznik instalacyjny

 

CBA

cost-benefit analysis

analiza kosztów i korzyści

 

CBD

central business district

centralny obszar miejski

 

CBI system

computer based interlocking system

komputerowy system nastawczy

 

CBM

cement bound material

stabilizacja cementowa

 

CBP

concrete block paving

nawierzchnia z kostki betonowej

 

CBR

California Bearing Ratio

kalifornijski wskaźnik nośności

 

CBS

cement-bound sand

piasek stabilizowany cementem, piasek związany cementem

 

CBTC system

communication based train control system

system sygnalizacji tor-pociąg

 

CBU

cementitious backer unit

płyta cementowa pod okładziny ceramiczne

 

CC (1)

city council

rada miejska

 

CC (3)

concrete crushing

zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej

 

CCA

crushed concrete aggregate

kruszywo z recyklingu betonu, kruszywo wtórne betonowe, przekrusz betonowy, beton kruszony, destrukt betonowy

 

CCC

crisis control centre

centrum sztabu antykryzysowego

 

CCP

coal combustion products

uboczne produkty spalania (węgla)

UPS

CCPP

combined cycle power plant

elektrownia o cyklu kombinowanym

 

CCR

central control room

nastawnia (2)

 

CCT

clean coal technologies

czyste technologie węglowe, technologie czystego węgla

 

CCTV

closed circuit television

system telewizji dozorowej

 

CCU

close control unit

szafa klimatyzacji precyzyjnej, szafa klimatyzacyjna

 

ccw

counter clockwise

(obrót) w lewo

 

CD (1)

campus distributor

międzybudynkowy punkt dystrybucyjny sieci LAN

 

CD pipe

cold drawn pipe

rura ciągniona na zimno

 

CDF (1)

campus distribution frame

punkt dystrybucyjny międzybudynkowy (sieci LAN)

 

CDF (2)

cumulative density function

dystrybuanta

 

CDM regulations

Construction (Design & Management) Regulations

przepisy BHP w budownictwie

 

CDU

crude distillation unit

instalacja destylacji atmosferycznej

 

CECE

Committee for European Construction Equipment

Europejski Komitet Maszyn Budowlanych

 

CEE

Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment

Międzynarodowa Komisja ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego

 

CEN

European Committee for Standardisation

Europejska Komisja Normalizacyjna

 

CEng.

chartered engineer

inżynier z uprawnieniami bez ograniczeń

 

CEO

chief executive officer, chief executive officer

dyrektor naczelny, dyrektor generalny, dyrektor finansowy, dyrektor do spraw finansowych

 

CEP

condensate extraction pump

pompa skroplin

PS

CEV

carbon equivalent value

równoważnik węgla

 

CFA (pile)

Continuous Flight Auger (pile)

pal wiercony świdrem ciągłym, pal formowany świdrem ciągłym

pal CFA, pal FSC

CFC

chloro fluoro carbons

freony

 

CFCs

chloro fluoro carbons

freony

 

CFD (1)

computational fluid dynamics

obliczeniowa mechanika płynów

 

CfD (2)

Contract for Difference

kontrakt różnicowy

KR (2)

CFL

compact fluorescent light

świetlówka kompaktowa

 

CFM

cubic feet per minute

stóp sześciennych na minutę

 

CFP

cased flight auger pile

rurowany pal CFA

 

CFRP strip

carbon fiber reinforced polymer strip

taśma kompozytowa z włóknami węglowymi

 

CGM

close graded bituminous macadam

beton asfaltowy

BA

CH

central heating

centralne ogrzewanie, ogrzewanie centralne

 

ch.

chainage

kilometr bieżący, miara bieżąca, kilometraż, pikietaż, kilometracja

kmb

CHF

maximum heat flux

kryzys wrzenia (pierwszego rodzaju)

 

CHP (station)

combined heat and power station

elektrociepłownia

EC

CHS

circular hollow section

kształtownik zamknięty okrągły

 

chy

chimney

komin

 

CIP (1)

cleaning-in-place

mycie w obiegu zamkniętym, mycie bez demontażu

 

CIPP

cured-in-place pipe

rura wykładzinowa utwardzana na miejscu

 

CIR

cold-in-place recycling

recykling asfaltu na miejscu na zimno

 

CIS

customer information system

system informacji dla podróżnych

SIP

CISP

cast-iron soil pipe

żeliwna rura pionu kanalizacyjnego

 

cL (1)

center line

oś, linia rozdzielająca kierunki ruchu

 

clg

ceiling

sufit

 

CLH

constant load hanger

zawieszenie sprężynowe stałonośne

 

clr.

clearance

prześwit

 

CLTE

coefficient of linear thermal expansion

współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej

 

CM (1)

centre matched

deska z wyprofilowaniem (pióro i wpust) w połowie grubości

 

CMC

ceramic matrix composite

kompozyt o osnowie ceramicznej

 

CMOD

crack mouth opening displacement

szerokość rozwarcia rysy

 

CMS (1)

changeable (message) sign

tablica o zmiennej treści, znak (drogowy) o zmiennej treści

 

CMS (2)

cement-modified soil

gruntocement

 

CMU

concrete masonry unit

bloczek betonowy

 

CNF

carbon nanofibre

nanowłókna węglowe

 

COC

cleveland open cup

tygiel otwarty wg Cleveland

 

COD (1)

chemical oxygen demand

chemiczne zapotrzebowanie na tlen

ChZT

COD (2)

cash on delivery

płatne gotówką

 

CONC. MON.

concrete monument

betonowy słupek graniczny

 

Contractor's Est. Qty.

contractor's estimated quantity

ilość oferenta

 

COP (1)

coefficient of performance

sprawność energetyczna

 

COP (2)

code of practice

norma branżowa, instrukcja projektowania, przepisy szczegółowe

 

COSHH

control of substances hazardous to health

nadzór na substancjami szkodliwymi dla zdrowia

 

CoW

clerk of works

inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzór inwestorski (2), nadzór inwestorski (2)

 

CP (3)

casing pipe

przepust (1)

 

CP separator

parallel plate separator

separator z wkładem lamelowym, separator lamelowy

 

CPE

collective protective equipment

środki ochrony zbiorowej

 

CPL signal

colour position light signal

sygnalizator pozycyjny kolorowy

 

CPM (2)

compensation plane method

metoda płaszczyzny kompensacji

 

CPMS

car park management system

system obsługi parkingowej

 

CPO

compulsory purchase order

decyzja wywłaszczeniowa

 

CPS (1)

cathodic protection station

stacja ochrony katodowej

SOK (1)

CPS (2)

parallel plate separator

separator z wkładem lamelowym, separator lamelowy

 

CPT (1)

cone penetration test

badanie za pomocą sondy stożkowej

 

CPTu test

piezo-cone penetration test, piezocone test

sondowanie statyczne z czujnikiem ciśnienia wody porowej

 

CPU

central processing unit

jednostka centralna

 

CPVC

chlorinated polyvinyl chloride

chlorowany polichlorek winylu

 

CRAC (unit)

computer room air conditioner

szafa klimatyzacji precyzyjnej, szafa klimatyzacyjna

 

CRCP

continuously reinforced concrete pavement

nawierzchnia z betonu o zbrojeniu ciągłym

 

CRI

colour rendering index

współczynnik oddawania barw

 

CRMA

crumb rubber modified asphalt

asfalt modyfikowany dodatkiem gumy, lepiszcze gumowo-asfaltowe

 

CRMB

crumb rubber modified bitumen

asfalt modyfikowany dodatkiem gumy, lepiszcze gumowo-asfaltowe

 

CRS

cold rolled steel

stal walcowana na zimno

 

CRV

current replacement value

(aktualna) wartość odtworzeniowa

 

C-S-H

calcium silicate hydrate

uwodniony krzemian wapnia

 

CSM

chemically stabilized material, cementitiously stabilized material

mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym

MZSH

CSO

combined sewer overflow

przelew burzowy (1)

 

CSS (1)

combined sewer system

kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja zbiorcza

 

CSS (2)

cement-stabilised sand

piasek stabilizowany cementem

 

CSS (3)

corrugated steel sheet

blacha falista

 

CT (1)

current transformer

przekładnik prądowy

 

CT (4)

combustion turbine

turbina gazowa

 

CTB

cement-treated base

podbudowa stabilizowana cementem

 

CTE

coefficient of thermal expansion

współczynnik rozszerzalności cieplnej

 

CTRL

Channel Tunnel Rail Link

trasa kolejowa przez tunel pod kanałem La Manche

 

ctrtop

countertop

blat

 

CTSM

continuous traffic measurement system

system ciągłego pomiaru ruchu

 

cu.m.

cubic metre

metr sześcienny

 

cup’d

cupboard

kredens

 

cv (1)

commercial vehicle

pojazd dostawczy

 

CV (2)

calorific value

kaloryczność

 

CVI

confirmation of verbal instruction

formularz pisemnego potwierdzenia polecenia wydanego ustnie

 

CVOCs

chlorinated volatile organic compounds

chlorowane lotne związki organiczne

 

CVS

central vacuum system

odkurzacz centralny

 

cw (1)

clockwise

(obrót) w prawo

 

cw (3)

constructed wetland

oczyszczalnia hydrobotaniczna

 

CW (4)

cooling water

woda chłodząca

 

CWR

continuous welded rails

tory (kolejowe) bezstykowe

 

CWS (1)

chilled water system

instalacja wody lodowej

 

CWY

clearway

zabezpieczenie wydłużonego startu

 

CX

coaxial cable

przewód koncentryczny

 

D&H

dressed and headed

deski strugane z wyprofilowaniem obustronnym bocznym i czołowym

 

D&M

dressed and matched

deski strugane z wyprofilowaniem obustronnym bocznym

 

D. Eng. Sc.

Doctor of Engineering Science

doktor inżynier

dr inż.

d.b.

dry bulb

termometr suchy

 

D.E.

Doctor of Engineering

doktor inżynier

dr inż.

d.w.

dead weight

ciężar własny

c.w.

DA door

double-acting door

drzwi wahadłowe

 

DAB (2)

dispute adjudication board

komisja rozjemcza

 

DACT

digital alarm communicator transmitter

urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych

UTASU

DAF (1)

dissolved air flotation unit

flotator

 

DAF (2)

dynamic amplification factor

współczynnik dynamiczny

 

DBFO

design-build-finance-operate

system DBFO (projekt-budowa-finansowanie-eksploatacja)

 

DBI

dowel bar inserter

dyblownica

 

dbl

double

podwójny

 

dbl door

double (leaf) door, double leaves (door)

drzwi dwudzielne, drzwi dwuskrzydłowe, drzwi dwudzielne

 

dbl sctk

double socket

gniazdo podwójne

 

DBM

design-build-maintain

projekt-realizacja-utrzymanie

 

DC brake

direct current brake

hamulec prądu stałego

 

DC operation

down collective operation

sterowanie zbiorcze w dół

 

DCM

data collection module

moduł zbierania danych

MZD

DCP (1)

dynamic cone penetrometer

penetrometr stożkowy

 

DCS (1)

distributed control system

rozproszony system sterowania

 

DCV

directional control valve

rozdzielacz hydrauliczny, zawór rozdzielający, rozdzielacz zaworowy

 

DDF

digital distribution frame

przełącznica cyfrowa

 

DDI

direct dial(ling in)

bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego

 

DEF

delayed ettringite formation

opóźnione powstawanie etryngitu

OPE

DENL

day-evening-night level

wskaźnik hałasu dzienno-wieczorowo-nocny

 

DENT

double edge notched tension test

badanie rozciągania próbki z podwójnym karbem

 

DF (2)

distribution frame

przełącznica

 

DFT

dry film thickness

grubość suchej powłoki, grubość powłoki po wyschnięciu

 

DG (1)

double glazing (2)

szyba zespolona podwójna, szyba zespolona jednokomorowa

 

DG (2)

distributed generation

wytwarzanie rozproszone

 

DG set

diesel generator (set)

agregat prądotwórczy wysokoprężny, agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym

 

DG unit

double glazed unit

szyba zespolona jednokomorowa, szyba zespolona podwójna

 

DG unit

double glazed glass unit

szyba zespolona jednokomorowa, szyba zespolona podwójna, szyba zespolona podwójna

 

DGU

double glazing (unit)

szyba zespolona podwójna, szyba zespolona jednokomorowa

 

DH

district heating

ogrzewanie komunalne

 

DHM

date, hour, minute

data i czas

 

DHW, d.h.w. (1)

domestic hot water

ciepła woda użytkowa

c.w.u.

DI

ductile iron

żeliwo ciągliwe

 

dia.

diameter

średnica

śr.

DIC

diploma of imperial college

dyplom Imperial College

 

dim.

dimensions

wymiary

 

dims.

dimensions

wymiary

 

DJM

dry jet mix (method)

metoda suchej iniekcji

 

DL (1)

design load

obciążenie obliczeniowe

 

DL (2)

dead load

obciążenie ciężarem własnym

 

DLP

defects liability period

okres gwarancji powykonawczej

 

DM column

deep mixed column

kolumna w technologii mieszania wgłębnego (DSM)

 

dma (dmta)

dynamic mechanical analyzer

dynamiczny analizator (termo)mechaniczny

 

DMM

deep mixing metod

metoda wgłębnego mieszania gruntu

 

DMU

diesel multiple unit

spalinowy zespół trakcyjny

 

DN

diameter nominal

średnica nominalna

 

DOF (1)

degree of freedom

stopień swobody

 

DOL

direct on line (start)

bezpośredni rozruch silnika elektrycznego

 

DOO

driver only operation

(brytyjski system prowadzenia pociągów bez obsługi)

 

DOTL

Door Open Too Long function

funkcja “za długo otwarte drzwi”

 

dpc

damp proof course

izolacja przeciwwilgociowa (pozioma)

 

DPC cream

damp-proof injection cream

preparat iniekcyjny do odtwarzania izolacji poziomej metodą iniekcji

 

DPDT

double-pole double-throw

(urządzenie) z podwójnym zespołem styków przełącznych

 

DPDT switch

double-pole, double-throw switch

łącznik pośredni

 

DPDT switch

2-pole, 2-way switch

łącznik (światła) krzyżowy, przełącznik o dwóch parach styków przełącznych, łącznik pośredni

 

dpm (1)

damp proof membrane

izolacja przeciwwilgociowa

 

DQM

differential quadrature method

metoda kwadratur różnicowych

 

DS (1)

downstream of ...

poniżej (2)

 

DS (2)

dry solids

zawartość suchej masy

 

DSC (1)

digital selective calling (system)

system zewu selektywnego

 

DSC (2)

differential scanning calorimetry

skaningowa kalorymetria różnicowa

 

DSD

driver's safety device

czuwak (aktywny)

 

DSL

digital subrscriber line

stałe łącze abonenckie

 

DSM (1)

deep soil mixing

wgłębne mieszanie gruntu, wgłębne wzmocnienie gruntu

 

DSO

distribution system operator

operator systemu dystrybucyjnego

 

DSR (2)

Demand Side Response

reakcja strony popytowej

 

DST

dry-shake topping (hardener)

posypka utwardzająca, sucha posypka cementowa

 

DTH

down the hole drilling

wiercenie z młotem w odwiercie (wiertn.)

 

DTM

digital terrain model

numeryczny model (rzeźby) terenu

 

dto.

ditto

jak wyżej

j.w.

DU (1)

discharge unit

równoważnik odpływu

AWs

DU (2)

dwelling unit

lokal mieszkalny

 

d-wall

diaphragm wall

ścianka szczelinowa, ściana szczelinowa (2)

 

dwg.

drawing

rysunek

rys.

DWT

deadweight tonnage

nośność statku

 

DWV

drainage waste and vent

kanalizacja i odpowietrzenie (pionu)

 

DWV

drain-waste-vent

instalacja kanalizacyjna

 

DWV

drain-waste-vent

kanalizacja i odpowietrzenie (pionu)

 

DX

direct expansion

bezpośredniego odparowania

 

E

elasticity modulus

moduł sprężystości, współczynnik sprężystości

 

E.G.

edge grain (timber)

tarcica z przetarcia promieniowego

 

E.I.F.S.

exterior insulation and finish system

bezspoinowy system ociepleń

BSO

E/S

emergency stop (switch)

wyłącznik awaryjny, wyłącznik bezpieczeństwa

 

ea.

each

za sztukę

 

ea.

each

na każdą sztukę

 

EALF

equivalent axle load factor

współczynnik równoważności obciążenia osi

 

EAS

electronic anti-shoplifting system

elektroniczny system antykradzieżowy

 

EAS

electronic article surveillance system

elektroniczny system antykradzieżowy

 

EC (1)

electrolytic conductivity

przewodniość elektrolityczna właściwa

 

EC motor

electronically commutated motor

silnik komutowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik prądu stałego

 

EC motor, ECM

synchronous DC motor, synchronous DC motor

bezszczotkowy silnik prądu stałego, silnik komutowany elektronicznie

 

EC regulation

European Council regulation

rozporządzenie rady europejskiej

 

ECR (1)

electrical control room

nastawnia centralna

NC

ECS

voice emergency communication system

dźwiękowy system ostrzegawczy

DSO

EDM (1)

electronic distance meter

dalmierz elektroniczny

 

EDM (2)

electrical discharge machine

elektrodrążarka

 

EDM (3)

electrical discharge machining

drążenie elektroerozyjne

 

EDP

electronic data processing

elektroniczne przetwarzanie danych

 

EDS

energy dispersive spektrometry

detekcja z dyspersją energii

 

EENT

eye, ear, nose, throat

laryngologiczny

 

EER

(building) energy-efficiency rating

klasa energetyczna budynku

 

EF (1)

exhaust fan

wentylator wywiewny, wentylator wyciągowy

 

EFCA

European Federation of Consultancy Associations

Europejska Federacja Stowarzyszeń Doradztwa Inżynierskiego

 

EFTA

European Free Trade Association

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

 

EfW (plant) (1), EfW facility

energy from waste plant, energy from waste facility

spalarnia z odzyskiem energii, elektrownia na odpady komunalne, instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych

ITPOK

EHSC

early high strength concrete

beton o wysokiej wytrzymałości wczesnej

 

EHV

extra high voltage

najwyższych napięć

NN (2)

EIA

environmental impact assessment

ocena oddziaływania na środowisko

 

EIB

European Investment Bank

Europejski Bank Inwestycyjny

EBI

EIFS

exterior insulation and finish system

system dociepleń zewnętrznych budynku

 

EIK

eat in kitchen

kuchnio-jadalnia

 

EIK

eat-in kitchen

kuchnio-jadalnia

 

EIR

environmental impact report

raport oddziaływania na środowisko, operat środowiskowy

 

EIRP

effective isotropic radiated power

moc promieniowana izotropowo

 

EJ

expansion joint (4)

urządzenie dylatacyjne

 

ELO

extra large orifice sprinkler

tryskacz o powiększonym otworze

 

ELR

earth leakage relay

przekaźnik ziemnozwarciowy, przekaźnik zwarć doziemnych

 

ELV cable

extra low voltage cable

kabel sygnałowy

 

EMC

equilibrium moisture content

wilgotność powietrzno sucha

 

EMI shielding

electromagnetic interference shielding

ekran pochłaniający promieniowanie elektromagnetyczne

 

eMLPP

enhanced multi-level precedence and pre-emption

zarządzanie priorytetami połączeń

 

EMR

electromechanical relay

przekaźnik elektromechaniczny

 

EMS

Energy Management System

system zarządzania energią elektryczną

 

EMT

electrical metal tubing

metalowe rurki kablowe (osłonowe)

 

EMU

electric multiple unit

elektryczny zespół trakcyjny

EZT

ENGO

environmental non-governmental organization

stowarzyszenie ekologiczne

 

EoT

extension of time

przesunięcie terminu

 

EOTA

European Organisation for Technical Approvals

Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

 

EOV

exhaust-only ventilation

wentylacja mechaniczna wywiewna

 

EPC (1)

energy performance certificate

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikat energetyczny

 

EPC (2)

energy performance contract

umowa o efekt energetyczny

 

EPC contractor

engineering, procurement and construction contractor

główny wykonawca, generalny wykonawca w systemie pod klucz

GW (1)

EPDM

ethylene-propylene-diene monomer

kauczuk etylenowo-propylenowo dienowy

 

EPMA

elektron probe micro analysis

elektronowa mikroanaliza rentgenowska

 

EPR

European Pressurized Reactor

Europejski Reaktor Ciśnieniowy

 

EPS (1)

expanded polystyrene

polistyren ekspandowany

 

Eq.

equation

wzór (1), równanie

 

equip

equipment

sprzęt

 

ER (1)

Employer's requirements

wymagania Zamawiającego, wytyczne inwestora

 

ERA

eigensystem realization algorithm

algorytm metody realizacji własnej

 

ERP (1)

emergency response plan

plan postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

ERT

emergency roadside telephone

telefon alarmowy przy drodze, kolumna alarmowa

 

ERTMS

European Rail Traffic Management System

Europejski System Sterowania Ruchem Pociągów, Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, europejski system sterowania ruchem kolejowym

 

ERV (1)

energy recovery ventilator

rekuperator entalpiczny

 

ERV (2)

Energy Recovery Ventilation

wentylacja z odzyskiem ciepła

 

ES

environmental statement

operat środowiskowy

 

ESAL

equivalent single axle load

przejście pojedynczej osi zastępczej

 

ESAP

Environmental and Social Action Plan

plan działań środowiskowych i społecznych

 

ESB

Electricity Supply Board

ESB

 

ESC

(environmental) stress corrosion

korozja naprężeniowa

 

ESCR

environmental stress crack resistance

odporność na korozję naprężeniową

 

ESD (1)

electrostatic discharge

rozładowanie elektrostatyczne

 

ESD (2)

emergency shutdown

awaryjne wyłączenie przepływu, awaryjne odstawianie instalacji

 

ESD protective flooring

electrostatic discharge (control) flooring

posadzka antyelektrostatyczna

 

ESFR sprinklers

emergency suppression fast response (sprinklers)

(tryskacze) ESFR

 

ESR

electronic safety relay

elektroniczny przekaźnik bezpieczeństwa

 

est. value

estimated value

wartość szacunkowa

 

ETA (1)

estimated time of arrival

spodziewany czas przybycia

 

ETC system

electronic toll collection system

elektroniczny system poboru opłat

 

ETICS

external thermal insulation composite system

system dociepleniowy, metoda lekka mokra

 

ETM

electronic ticket machine

maszyna biletowa

 

ETM

electronic ticket machine

automat biletowy

 

EUP

EU Project (Office)

Biuro Projektów Unijnych

BPU

EURIBOR

Euro Interbank Offer Rate

stopa procentowa kredytów międzybankowych w Brukseli w EUR

 

EV

expansion valve

zawór rozprężny

 

EW

endwall

ściana szczytowa, głowica wylotowa przepustu

 

EWI

external wall insulation

docieplenie ścian budynku

 

exc VAT

excluding VAT

netto

 

exp. joint

expansion joint (1)

dylatacja izolacyjna, dylatacja konstrukcyjna

 

ext.

extension (1)

numer wewnętrzny

nr wewn.

extg

existing

istniejący

istn.

EXV

electronic expansion valve

elektroniczny zawór rozprężny

 

F&RS

fire & rescue service

jednostka ratowniczo-gaśnicza

 

F&T

float and thermostatic (trap)

(odwadniacz) pływakowy termostatyczny

 

F.D. fan, FD fan

forced draft fan

wentylator nadmuchowy

 

F.G.

finished grade

projektowany poziom terenu

ppt. (1)

F.G. timber

flat grain timber

tarcica z przetarcia stycznego

 

F.R. (1)

fire-rated

o wytrzymałości ogniowej

 

f/f

fully furnished

w pełni wyposażone (mieszkanie)

 

FA (2)

fly ash

popiół lotny

 

FAA

fine aggregate angularity

kanciastość kruszywa drobnego

 

FAAP

fire alarm annunciator panel

pożarowa tablica synoptyczna

 

FACP

fire alarm (control) panel

centrala (systemu) sygnalizacji pożarowej, centralka pożarowa

CSP

FACP

fire alarm control unit

centrala (systemu) sygnalizacji pożarowej, centralka pożarowa, centrala sygnalizacji pożaru, pole obsługi centrali, centralka SAP, centrala sygnalizacji pożarowej, centralka sygnalizacji pożaru

CSP

FAD

free air delivery

swobodny wydatek powietrza

 

FAHU

fresh air handling unit

centrala wentylacyjna nawiewna

 

FAP

fire alarm panel

centrala sygnalizacji pożarowej, centralka pożarowa, pole obsługi centrali, centralka SAP, centralka sygnalizacji pożaru, centrala sygnalizacji pożaru, centrala (systemu) sygnalizacji pożarowej

CSP

FAR

floor area ratio

stosunek powierzchni użytkowej do powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy, wskaźnik intensywności wykorzystania terenu

 

FAT

factory acceptance tests

próby odbioru fabrycznego

 

FATO

final approach and take-off (area)

(pole) końcowego podejścia i startu

 

FB (2)

floorbox

puszka podłogowa

 

FBA

furnace bottom ash

popiół paleniskowy

 

FBD

free body diagram

wykres ciała swobodnego, schemat ciała swobodnego

 

FC

fibre cement

włóknocement

 

FCU

fan(-)coil (unit)

klimakonwektor (wentylatorowy)

 

FD

forced draught

nadmuch do komory spalania

 

FDM

finite difference method

metoda różnicowa

 

FDP

frequency division multiplexing

multipleksowanie z podziałem częstotliwości

 

FDR

frequency domain reflectometer

reflektometr częstotliwościowy

 

FEA

finite element analysis

analiza elementów skończonych

 

FEED

front-end engineering design

dokumentacja techniczno-ekonomiczna, dokumentacja inwestorska

 

FEM (1)

finite elements method

metoda elementów skończonych

MES

FEM grid

finite element grid

siatka elementów skończonych, siatka MES

 

FFE

furniture, fixtures and equipment

wyposażenie obiektu

 

FFL, ffl

finished floor level

poziom podłogi wykończonej (posadzki)

 

FGD plant

flue gas desulphurisation plant

instalacja odsiarczania spalin

IOS

FGL

finished ground level

poziom urządzonego terenu, docelowy poziom terenu

 

FI (1)

flakiness index

wskaźnik zawartości ziaren wydłużonych i płaskich

 

FI (1)

flakiness index

wskaźnik płaskości

 

FI (2)

fouling index

indeks blokowania

 

FID

flame ionization detector

detektor płomieniowo-jonizacyjny

 

FIDIC

International Federation of Consulting Engineers

Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów

 

FIFO

First In, First Out

pierwszy przyszedł, pierwszy wyszedł

 

fin. grade

finished grade

docelowy poziom terenu, poziom urządzonego terenu, projektowany poziom terenu

ppt. (1)

final SH

final superheater

przegrzewacz końcowy

 

FLR

floor

kondygnacja budynku

 

FLT

forklift truck

wózek widłowy

 

FLT room

forklift truck room

zajezdnia wózków akumulatorowych

 

FOC

fiber optic cable

przewód światłowodowy

 

FOCF

free operating cash flows

wolne operacyjne przepływy gotówkowe

 

FOG

fat, oil and grease

tłuszcze

 

FOL

fiber-optic loop

pętla optotelekomunikacyjna

 

FOL

fibre-optic loop

pętla optotelekomunikacyjna

 

FOPS

Falling Objects Protective Structures

zabezpieczenie przed przedmiotami spadającymi z wysokości

 

FOV

field of vision

pole obserwacji (np. kamery CCTV)

 

FPB test

four point bending test

badanie czteropunktowego zginania

 

FPD

flame photometric detector

czujnik jasności płomienia

 

FPL (1)

frost protection layer

warstwa mrozoochronna

 

FPL (2)

(facing) point lock

rygiel (zwrotnicowy)

 

FRC

fibre reinforced concrete

włóknobeton

 

FRL

full reservoir level

maksymalny poziom piętrzenia

 

FRP (1)

fibreglass reinforced plastic

tworzywo na siatce z włókna szklanego

 

FSD

full scale deflection

maksymalny skok słupka

 

FSW

friction stir welding

zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem

 

F-T performance

freeze-thaw performance

wskaźnik mrozoodporności, mrozoodporność

 

ftg

footing

fundament

 

FTIR

Fourier transform infrared spectroscopy

spektrometria w zakresie podczerwieni z transformacją Fouriera

 

FTP

foil (shielded) twisted pair

skrętka z folią ekranującą

 

FVM

finite volume method

metoda skończonych objętości

 

FWD

falling weight deflectometer

ugięciomierz dynamiczny

 

G.F.

ground floor

parter

 

g.r.

(vehicle) guardrail

bariera energochłonna

 

G.S.

ground surface

poziom terenu

 

GA (2)

general alarm

alarm ewakuacyjny

 

ga. (1)

gauge (2)

grubość blachy

 

GAC

granular activated carbon

węgiel aktywny granulowany

 

GAD

general arrangement drawing

rysunek poglądowy

 

galv.

galvanised

ocynkowany

 

GBA

gross building area

powierzchnia całkowita budynku

 

GBG

grilles-between-the-glass

szprosy wewnątrzszybowe

 

GCC

General Conditions of Contract

warunki ogólne kontraktu

 

gch

gas central heating

ogrzewanie centralne gazowe

 

GCM

geodetic control monument

znak osnowy geodezyjnej

 

GC-MSD

gas chromatography mass spectrometry

chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas

 

GCOC

General Conditions of Contract

warunki ogólne kontraktu

 

GCV

gross calorific value

ciepło spalania (2)

 

GDO

garage door opener

napęd (elektryczny) (do) bramy garażowej

 

GE

gravel emulsion

mieszanka mineralno-emulsyjna typu GE

 

GFA

gross floor area

powierzchnia brutto (budynku, mieszkania)

 

GFD method

generalized finite difference method

bezsiatkowa metoda różnic skończonych

BMRS

GFI

ground fault (circuit) interrupter

zabezpieczenie ziemnozwarciowe, wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik różnicowoprądowy

 

GFL

ground floor level

poziom parteru

 

GGBS

ground granulated blastfurnace slag

mielony granulowany żużel wielkopiecowy

 

GHC

gross heat of combustion

wyższa wartość kaloryczna, ciepło spalania brutto

 

GHG

greenhouse gas

gazy cieplarniane

 

GHP

geothermal heat pump

gruntowa pompa ciepła

 

GI, G.I. (1)

ground investigation

(geotechniczne) badanie podłoża, rozpoznanie podłoża gruntowego

 

GIS (1)

gas insulated switchgear

rozdzielnica gazowa

 

GL, G.L.

ground level

poziom terenu

 

GLA

gross lettable area

powierzchnia najmu brutto

 

GLC

gas-liquid chromatography

chromatografia gazowa

 

GLIM

generalized linear model

ogólny model liniowy

 

glv

galvanised

ocynkowany

 

GMP

guaranteed maximum price

gwarantowana cena maksymalna

 

GPD

gallons per day

galonów na dobę

 

GPR

ground penetrating radar

penetroradar, georadar

 

GRC

glass reinforced concrete

beton zbrojony włóknem szklanym

 

GRP

glass (fibre) reinforced plastic

tworzywo wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo zbrojone włóknami szklanymi

TWS, TZWS

GRPC

glass fibre reinforced polymer concrete

polimerobeton zbrojony włóknem szklanym

 

GRS

geosynthetic reinforced soil

grunt zbrojony geosyntetykiem

 

GSE

ground service equipment

pojazdy obsługi naziemnej

 

GSE

ground support equipment

pojazdy obsługi naziemnej

 

GSHP

ground-source heat pump

gruntowa pompa ciepła

 

GSM

grams per square meter

gramów na metr kwadratowy

 

GT

gas turbine

turbina gazowa

 

gtg.

grating

kratka ściekowa

 

GVL

gross vehicle load

całkowita masa pojazdu

 

GVW

gross vehicle weight

dopuszczalna masa całkowita (pojazdu)

dmc

gw

groundwater

woda gruntowa, wody podziemne

 

GWB (1)

gypsum wall board

płyta gipsowo-kartonowa, ścienna

 

GWPP

georgian wired polished plate

szkło zbrojone polerowane

 

gyp. bd.

gypsum board, gypsum sheet, gypsum plasterboard

płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-kartonowa, płyta g-k, płyta gipsowo-kartonowa

płyta g-k

H.A.Z.

heat-affected zone

strefa wpływów cieplnych w metalu rodzimym

 

H.B.

hose bib

kran ogrodowy

 

H/D

heavy duty

o wysokiej odporności na obciążenia

 

H/T ratio

height to thickness ratio

smukłość ściany

 

HA

highway agency, highways agency

krajowa dyrekcja dróg publicznych

 

HACCP

hazard analysis critical control points system

system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

 

HASP (2)

health and safety plan

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BIOZ

HASP (2)

health and safety file

księga bhp

 

HAZ

heat-affected zone

strefa wpływu ciepła

SWC

HAZOP

Hazard and Operability Study

studium zagrożeń i zdolności operacyjnych

 

HBD

hot axlebox detector

detektor zagrzanych łożysk w osiach

 

HBM

hydraulically bound mixture, hydraulically bound material, hydraulically bound material, material bound with a hydraulic binder, material bound with a hydraulic binder, material bound with a hydraulic binder

mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, mieszanka związana hydraulicznie, materiał związany spoiwem hydraulicznym, mieszanka związana hydraulicznie

MZSH

HBS

Hold Baggage Screening

Kontrola Bagażu Rejestrowanego

 

HC

heat capacity

pojemność cieplna

 

HC pulper

high consistency pulper

rozwółkniacz wysokostężeniowy

 

HC slab

hollow core slab

płyta stropowa kanałowa

 

HCF

high cycle fatigue

zmęczenie wysokocykliczne

 

HCFC

hydrochlorofluorocarbons

freony uwodornione

 

hcp

hardened cement paste

stwardniały zaczyn cementowy

 

HCP

(hardened) cement paste

(stwardniała) matryca cementowa

 

HCV (1)

higher calorific value

wyższa wartość kaloryczna, ciepło spalania brutto

 

HD (1)

head (1)

spad (1)

 

HDD

horizontal directional drilling

horyzontalny przewiert sterowany, przewiert sterowany

 

HDF

high density fibreboard

płyta (pilśniowa) HDF (np. w produkcji paneli podłogowych)

 

HDG

hot-dip galvanising

cynkowanie ogniowe

 

HDPE

high density polyethylene

polietylen twardy, polietylen wysokozagęszczony

 

HDT

heat deflection temperature

temperatura ugięcia cieplnego

 

HDT

heat distortion temperature

temperatura ugięcia cieplnego, temperatury ugięcia pod obciążeniem

 

Hdwd.

hardwood

z drewna liściastego, drewno liściaste

 

heat No.

heat number

numer wytopu (stali)

 

HEET

high entrance/exit turnstile

bramka obrotowa wysoka

 

HEPA

high efficiency particulate arrester

filtr absolutny

 

HEX

heat exchanger

wymiennik ciepła

 

HFW

high frequency welding

zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości

 

hgr

hanger (1)

zawiesie (2)

 

HGV

heavy goods vehicle

pojazd ciężarowy

 

HHV

higher heating value

wyższa wartość kaloryczna, ciepło spalania (2)

 

HIC

hydrogen induced cracking

pękanie wodoropochodne

 

HiMA

highly modified asphalt

asfalt wysokomodyfikowany

 

HISC

hydrogen induced stress cracking

wodoropochodne pękanie naprężeniowe

 

HM

hydraulic modulus

moduł hydrauliczny

 

HMA (1)

hot mixed asphalt

mieszanka (mineralno-)asfaltowa (otaczana) na gorąco, asfaltobeton, beton asfaltowy (z mieszanki wytwarzanej na gorąco)

 

HMAC (1)

high modulus asphalt (concrete)

beton asfaltowy o wysokim module sztywności

BAWMS

HMAC (2)

hot mix(ed) asphalt (concrete)

mieszanka (mineralno-)asfaltowa na gorąco

 

HMACP

high modulus asphalt concrete pavement

nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (BAWMS)

 

HMB

high modulus base

podbudowa (asfaltowa) o wysokim module sztywności

 

HMBM

high modulus bituminous mixture

beton asfaltowy o wysokim module sztywności

BAWMS

HMC

horizontal machining centre

centrum obróbkowe poziome

 

HOB

head office building

siedziba dyrekcji

 

HOC

heat of combustion

ciepło spalania (1)

 

HOL

height of lift

wysokość podnoszenia

 

HOV

high occupancy vehicle

pojazd o większym napełnieniu

 

HP (1)

heat pipe

rurka cieplna

 

HPA

hydraulic project approval

pozwolenie wodno-prawne

 

HPC

high-performance concrete

beton wysokowartościowy

BWW (1)

HPL

high pressure laminate

wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny

 

HPLC

high-performance liquid chromatography

wysokosprawna chromatografia cieczowa

 

HQ

headquarters

biuro główne

 

HR (1)

human resources

kadry

 

hr. (2)

hour

godzina

godz.

HRA

hot rolled asphalt

asfalt wałowany na gorąco

 

HRC (fuse)

high rupturing capacity fuse

bezpiecznik o wysokiej zdolności przerywania zwarć

 

HRR

heat release rate

projektowa moc pożaru

 

HRT

hydraulic retention time

hydrauliczny czas zatrzymania, hydrauliczny czas retencji

 

HRT

hydraulic residence time

hydrauliczny czas zatrzymania, hydrauliczny czas retencji

 

HRU

heat recovery unit

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (z odzyskiem ciepła)

 

HRV

heat recovery ventilation

wentylacja z odzyskiem ciepła

 

HS glass

heat strengthened glass

szkło wzmocnione termicznie

 

HSE Policy

Health, Safety, Environment Policy

Polityka w zakresie BHP i Ochrony Środowiska

 

HSFG

high strength friction grip (bolt)

(śruba) sprężająca

 

HSL

high-speed line

linia kolejowa dużej prędkości

 

HSN

highly saturated nitril

wysokonasycony nitryl

 

HSR (1)

high sulphate resistance

(cement) o wysokiej odporności siarczanowej

 

HSR (1)

high sulfate resistance

(cement) o wysokiej odporności siarczanowej

 

HSR (2)

high-speed rail

kolej dużych prędkości

KDP

HSR (3)

high-strength reinforcement

zbrojenie wysokiej wytrzymałości

 

HSS (1)

Hollow (Structural) Section, box profile, box section

profil zamknięty

 

HST

heat soak test

wygrzewanie termiczne szkła hartowanego

 

HSTRC

high speed track recording coach

szybka drezyna pomiarowa

 

HSU

homogeneous soil unit

jednolita jednostka stratygraficzna

 

HT (1)

home theatre

kino domowe

 

HTG

heating

ogrzewanie

 

HTL

hearing threshold level

próg słyszalności

 

HUD

Housing and Urban Development

Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

 

HVAC

heating, ventilation, air conditioning

ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja - zob. HVAC and sanitary works

 

HVAC/R

heating, ventilation, air conditioning, refrigeration

ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie

 

HVLS (fan)

high-volume low-speed (fan)

wysokowydajny wolnoobrotowy wentylator sufitowy

 

HW (1)

hardwood

z drewna liściastego, drewno liściaste

 

HW (2)

high temperature water

woda gorąca

 

HWS tank

hot water storage tank

zasobnik ciepłej wody użytkowej

zasobnik cwu

HWSF

hot water system flow

instalacja doprowadzenia ciepłej wody

 

HWSR

hot water system return

instalacja powrotu ciepłej wody

 

Hwy.

highway

autostrada, droga publiczna, droga pozamiejska

aut.

HX

heat exchanger

wymiennik ciepła

 

IRJ

 

Kontakt

Biuro Tłumaczeń Przekładnia

tel. 601 725 191

tlumacz@slownik-budowlany.pl

Oferta

Oferujemy tłumaczenia techniczne, zarówno ustne jak i pisemne w języku angielskim. Nasza specjalność to budownictwo i technologie przemysłowe. Construction/ engineering translation services in Poznan, Poland.

NAJWIĘKSZY SŁOWNIK BUDOWLANY I TŁUMACZENIA - 601 725 191

x

Dobry słownik techniczny

slownik-budowlany.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem